ensl

Datum: 23.09.2018

Glosar

Naročnik – oseba ali subjekt, ki uporablja storitve v skladu s sporazumom, podpisanim pri ponudniku storitev.
Aktivni naročnik – oseba ali subjekt, ki ima eno ali več aktivnih storitev.
Neaktivni uporabnik – oseba ali subjekt brez storitev ali storitvami, ki so bile preklicane ali ukinjene.
Obiskovalec – oseba ali podjetje, ki brska po spletnem mestu ponudnika na naslovu https://webo.hosting.
Storitve – ena ali več storitev, ki jih ponuja ponudnik, in so na voljo na spletni strani ponudnikovi spletni strani.
Izpad delovanja – čas, ko je storitev neaktivna ali nedostopna.
Mesečne storitve – storitve, ki se lahko uporabljajo takoj ali so zagotovljene za obdobje enega meseca.
Dolgoročne storitve – storitve, ki se zagotavljajo več kot en mesec.
Primarna valuta – EUR.
Sekundarne valute – USD.
Obračunsko obdobje – vnaprej določeno časovno obdobje med dvema ponavljajočima se plačiloma.
Račun za obračun – uporabniški račun pri https://clients.webo.hosting, ki vsebuje povzetek vseh storitev, ki jih uporabnik uporablja. Uporabniški račun se nahaja na Portalu za stranke.
Dobroimetje – znesek sredstev na uporabniškem računu.
Potrjen affiliate zaslužek – znesek, ki ga je uporabnik zaslužil preko Affiliate sistema.
Affiliate zaslužena sredstva – znesek, ki ga je uporabnik prejel.
Pritožbena stranka – uporabnik ali zainteresirana tretja stranka, ki predloži poročilo o kršitvi politike sprejemljive uporabe.
Avtorizirana plačila – Samodejne transakcije, ki jih uporabnik predhodno odobri.

I. Uporaba pogojev

1. Pogoji urejajo pogoje in postopke za zagotavljanje storitev, ki jih opravlja Webo.hosting (“Ponudnik”, “mi”, “nas”, “naš”) uporabniku storitev (“Naročnik”, “on” , “njegov”).
2. Pogoji storitve urejajo pravice in obveznosti ponudnika in naročnika.
3. Pogoji za uveljavitev veljajo od trenutka uporabe storitev ali datuma elektronskega sprejema.
4. V pogojih storitve, razen v primerih, ko kontekst zahteva drugače, besede ki označujejo ednino, vključujejo tudi množino in obratno. Podobno, besede ki označujejo fizično osebo, se prav tako nanašajo na pravno osebo.
5. Imena členov teh pravil so preprosto uporabljena zaradi priročnosti in nimajo nobenega vpliva na interpretacijo obeh strani.

II. Splošni pogoji poslovanja

1. Pravice in odgovornosti ponudnika

1.1 Ponudnik ne jamči, da so njegove storitve, osebje ali kaj drugega, povezano z Webo.hosting in / ali “A-com, spletne storitve”, popolnoma brez napak in ne bodo povzročile nenamerne škode.
1.2 Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kritje morebitne škode zaradi morebitnih izpadov katere koli storitve. Kljub temu si Ponudnik ob zavedanju vseh težav, ki so povzročile škodo na svojih storitvah, pridrži pravico omejiti znesek izplačan naročniku, za katero koli svojo storitev, do največ 1 meseca mesečne naročnine.
1.3 Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršne koli zamude pri vzdrževanju ali dostavi storitev, ki so posledica tretje stranke ali drugih aktivnosti, ki jih ponudnik ne more nadzorovati. V primerih, ko je dostava odložena zaradi zunanjih vzrokov, ima stranka pravico zahtevati, da se naslednji datum plačila ustrezno premakne.
1.4 Ponudnik si pridržuje pravico zahtevati nadgradnjo katerekoli storitve, če ponudnik meni, da je to potrebno. To je potrebno, da se zagotovi stabilnost storitve in pravice do enakih zmogljivosti za vse sosednje uporabnike storitev.

2. Pravice in odgovornosti naročnika

2.1. V vsakem primeru se naročnik strinja s pogoji storitev.
2.2. Če ni v skladu s pogoji storitev, se naročnik strinja, da ne bo uporabljal storitev, ki jih ponuja Webo.hosting in / ali “A-com, spletne storitve”.
2.3. Nobeno nezakonito dejanje ali opustitev ni mogoče utemeljiti s sodelovanjem tretjih oseb. Naročnik je vedno odgovoren za vse aktivnosti, ki se izvajajo na zakupljenih ali najetih storitvah.

3. Naročnikova neskladnost (non-compliance)

3.1 V primeru neupoštevanja pogojev storitev naročnika, bo ponudnik deloval po lastni presoji, da bi ponovno vzpostavil skladnost.
3.2 Ponudnik lahko zavrne nova naročila in zaustavi zahtevke, vključno s podpornimi zahtevki, ki so že v teku.
3.3 Ponudnik bo nadaljeval komunikacijo z naročnikom, s poudarkom na reševanju neskladnosti.
3.4 Če prizadevanja ponudnika za obnovitev skladnosti s pogoji storitev niso uspešna zaradi nesodelovanja naročnika ali kršitve, ki je preveč resna, bodo vse dejavnosti, ki temeljijo na pogojih storitev, ki jih izvaja ponudnik, veljale za potrebne, vključno z začasnim suspendiranjem ali odpovedjo storitve. V primeru takšnega začasnega suspendiranja ali odpovedi naročnik nima pravice zahtevati vračila / povračila. Poleg tega bo naročnik odgovoren za takšno enostransko prekinitev pogodbe o storitvi, ki jo je sprožil ponudnik.
3.5 V primeru zlorabe ali podobnih neugodnih okoliščin bo ponudnik storil vse potrebno, da čim prej zatre incident. Glede na resnost incidenta, ponudnik morda ne bo obvestil naročnika pred začasnim suspenzom. Takšna nedostopnost se ne šteje za izpad. Ponudnik bo poskušal sodelovati pri reševanju težav, dokler bo naročnik sodeloval pri tem. Vendar pa naročnik nima pravice zahtevati ponovnega aktiviranja storitve, če ponudnik meni, da bo to povzročilo tveganje za podoben incident.
3.6 Če pride do kakršnih koli nezakonitih dejanj, za katere bo ponudnik izvedel, se ponudnik obrne na ustrezne pravne organe.

4. Zagotavljanje delovanja (SLA)

4.1 Ponudnik zagotavlja najmanj 99,7% delovanje vse strojne opreme Webo.hosting in omrežnih povezav. Če ponudnik ne more zagotavljati 99,7% dosegljivosti na mesečni ravni, bo ponudnik povrnil odstotek mesečnih naročnin, ki jih je naročnik plačal za tisti mesec. Nadomestila temeljijo na spodnjem razporedu:

Razpoložljivost 99.59% – 99.69% – vrnemo 5% mesečnega plačila
Razpoložljivost 99.39% – 99.19% – vrnemo 10% mesečnega plačila
Razpoložljivost 99.19% – 99.39% – vrnemo 15% mesečnega plačila
Razpoložljivost 98.99% – 99.19% – vrnemo 25% mesečnega plačila
Razpoložljivost 98.79% – 98.99% – vrnemo 40% mesečnega plačila
Razpoložljivost less than 98.79% – vrnemo 80% mesečnega plačila
Razpoložljivost less than 95.00% – vrnemo 100% mesečnega plačila

4.2 Odškodnina se vrne samo, če so plačani vsi računi za prizadeto storitev.
4.3 Zahtevek za odškodnino je treba poslati na naslov podpora@webo.hosting in vsebovati številko podpornega zahtevka kjer je bilo nedelovanje storitve pijavljeno.
4.4 Odškodnina se bo vrnila v 7 dneh po prijavi stranke in potrditvi ekipe Webo.hosting.
4.5 Garancija ne velja za izdelke tretje stranke (domene, SSL in podobno).
4.6 Načrtovano vzdrževanje storitve se ne šteje kot izpad.
4.7 Nedelovanje storitve zaradi napake stranke se ne šteje kot izpad.

III. Račun za obračunavanje

1. Upravičenost do računa

1.1 Račun za obračunavanje – uporabniški račun na strani https://clients.webo.hosting, vsebuje povzetek vseh vrst storitev, ki jih je naročniku zagotovil Ponudnik.
1.2 Z registracijo pri Ponudniku, naročnik potrdi, da:

 • Je lastnik primarnega e-poštnega naslova, uporabljenega za nastavitev računa za obračunavanje in je lastnik računa za obračunavanje. Zato e-poštnega naslova ni mogoče spremeniti.
 • Ne bo prenesel, prodal ali prenesel lastništva računa na drugo osebo ali subjekt v kateri koli obliki. V nasprotnem primeru lahko ponudnik omeji dostop obeh strani, dokler naročnik ni preverjen.
 • Bo imel v lasti le en račun za obračunavanje. Dejanja, ko se registrira več računov, z namenom da bi zaobšli morebitne omejitve ali izvajali nezakonite dejavnosti, pomeni kot rezultat trajno ukinitev vseh storitev.
 • Bo zagotovil pravilne in preverljive podatke v obrazcu za registracijo in v morebitni nadaljnji komunikaciji. Odgovornost naročnika je zagotoviti, da so informacije vedno posodobljene.
 • Je v celoti odgovoren za uporabo svojega računa za obračun in za vse ukrepe, ki se izvajajo prek naročnikovega uporabniškega računa.

1.3 Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabniku zavrne storitev, če obstaja dvom o skladnosti s pogoji storitve, dokler se neskladnost nadaljuje.
1.4 Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabniku zavrne storitve, če naročnik prihaja iz države z visoko stopnjo goljufije.
1.5 Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabniku zavrne storitve, če naročnik navede lažne podatke hkrati si Ponudnik pridržuje tudi pravico da od naročnika zahteva dokaz o njegovi identiteti.

2. Zahteva za dodatne informacije

2.1 Ponudnik ima pravico zahtevati dodatne informacije od naročnika, da preveri predložene informacije ali naročila, ki jih naredi naročnik.
2.2 Dodatne informacije vključujejo (vendar niso omejene na) osebno izkaznico ali potni list. Če se uporabnik odloči plačati svoje storitve s kreditno kartico, se lahko zahteva tudi scan kreditne kartice.
2.3 Naročnik mora zagotoviti izvirne, visoko kakovostne, lahko berljive, neobdelane scane ali fotografije navedenih dokumentov.
2.4 Zahteve za zagotovitev dodatnih informacij se lahko izvedejo zaradi različnih razlogov, kot so (vendar ne omejeno na) potrditev lastništva kreditne kartice, utemeljitev naročila lastnega IP naslova ali registraciji nekaterih domen.
2.5 V primeru nerazumno dolge zamude ali zavrnitve posredovanja takšnih informacij se lahko uporabniški račun in storitve, ki jih ponuja ponudnik, suspendirajo ali prekinejo.
2.6 Zavrnitev izpolnjevanja pogojev storitve bo povzročila enostransko prekinitev pogodbe o storitvi s strani Ponudnika, brez možnosti vračila kupnine. Ponudnik bo deloval na podlagi “Naročnikove neskladnisti” s pogoji.

3. Pravilnik o naročnikovi vsebini

3.1 Naročnik je odgovoren za vsa dejanja, ki se izvajajo v sklopu uporabniškega računa.
3.2 Naročnik je odgovoren, da poskrbi za svoj uporabniški račun in njegovo varnost, vključno z vsemi storitvami ki jih uporablja.
3.3 Naročnik je odgovoren za ohranjanje njegovih podatkov. Medtem ko varnostne kopije opravlja Ponudnik (če je ta funkcija vključena v storitev naročnika), ne zagotavljamo popolne varnosti podatkov in ne nosimo nobene odgovornosti za ohranjanje podatkov v vsakem trenutku. Odgovornost naročnika je, da naredi varnostne kopije informacij, ki so zanj ključne.
3.4 Ponudnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za izgubo podatkov.

IV. Politika zaračunavanja in plačil

1. Politika zaračunavanja

1.1 Predračun za storitve se izračuna glede na cene, ki so objavljene na spletni strani.
1.2 Odgovornost naročnika je, da pregleda informacije za obračun.
1.3 Vsi predračuni so ustvarjeni 15 dni pred datumom poteka storitve, razen predračunov za domene.
1.4 Predračuni za obnovitev registracije domen so ustvarjeni 30 dni pred datumom poteka.
1.5 Opozorila o zapadlosti se pošljejo vsak dan po zapadlosti 3 krat zaporedno.
1.6 Nobena stranka ne sme spreminjati roka plačila.
1.7 Predračuna, ki je bil ustvarjen za naslednje obračunsko obdobje za aktivne storitve ne more biti preklican.
1.8 Če neplačani predračuni ostanejo neplačani 3 dni po datumu zapadlosti, bodo vse povezane storitve samodejno suspendirane (in bodo ponovno aktivirane ob prejetem plačilu).
1.9 V primeru odpovedi storitve bodo vsi povezani predračuni samodejno preklicani.
1.10 V primeru ponovnega naročila, se nekdanje naročilo prekine in s tem povezani računi prekličejo.
1.11 Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne nekatere nadgradnje storitev, če obstajajo neplačani računi za storitev v vprašanju. V takem primeru je naročnik naprošen, da pred nadgradnjo plača neporavnane račune.
1.12 Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni cene storitev. Naročnik vedno prejme obvestilo o vseh prihajajočih spremembah cen vnaprej.

2. Politika plačila

2.1 Valuta, ki je bila prvotno izbrana v uporabniškem računu, se ne more spremeniti.
2.2 Popusti, predvideni za nove uporabniške račune, se ne smejo uporabljati večkrat. Zloraba promocije se ne bo tolerirala in lahko povzroči začasno suspendiranje ali ukinitev uporabniškega računa.
2.3 Ponudnik ni odgovoren za spremembe cen, ki se lahko pojavijo zaradi menjalnih tečajev.
2.4 Samo naročnik sam lahko plača za svoje storitve. Ponudnik si pridržuje pravico zahtevati dokazilo o lastništvu kreditne kartice ali drugega uporabljenega plačilnega sredstva.
2.5 Ponudnik ni odgovoren za samodejne transakcije, ki jih izvajajo plačilni sistemi. Odgovornost naročnika je, da upravlja nastavitve plačilnih sistemov ter da onemogoči in prepreči neželene samodejne transakcije.
2.6 Z ustvarjanjem dogovora o plačilu za pooblaščena PayPal plačila (Paypal Billing Agreement) prek uporabniškega računa, naročnik izda pooblast Ponudnika za obdelavo samodejnih transakcij s svojega PayPal računa. Odgovornost naročnika je ustvariti, upravljati in prekiniti pooblaščena PayPal plačila na svojem uporabniškem računu.
2.7 Z ustvarjanjem pooblaščenih plačil s kreditnimi karticami prek uporabniškega računa naročnik izda dovoljenje Ponudniku za obdelavo samodejnih transakcij s svoje kreditne kartice. Odgovornost naročnika je ustvariti, upravljati in prekiniti pooblastilo plačil z odobrenih kreditnih kartic za svoj uporabniški račun.
2.8 Z uporabo PayPal računa pri Webo.hosting se naročnik strinja, da bo PayPal kot svojo privzeto plačilno sredstvo nastavil za vse prihodnje samodejne transakcije. Če se naročnik odloči, da bo v svoj uporabniški račun dodal kreditno kartico, bo ta način plačila določen kot privzet način plačila za vse samodejne transakcije. Odgovornost uporabnika je ustvariti, upravljati in prekiniti pooblastilo plačil za svoj uporabniški račun.
2.9 Ponudnik ne dopušča nobene vrste goljufije glede plačil za storitve. Če pride do kakršnih koli nezakonitih dejanj, se storitve nemudoma prekinejo in se naročnika prijavi pravnim organom brez predhodnega obvestila.

V. Odpoved in vračila kupnine

1. Odpoved storitve

1.1 Storitev lahko katera koli stranka prekliče. Vendar pa Ponudnik storitev ne more preklicati v imenu naročnika.
1.2 Ponudnik ima pravico preklicati storitve, če naročnik krši pogoje storitev. Ponudnik si pridržuje pravico do preklica storitve brez predhodnega obvestila.
1.3 Uporabnik ima pravico, da kadar koli prekliče svojo storitev, tako da pošlje zahtevo za preklic preko svojega uporabniškega računa.

2. Politika vračila kupnine

2.1 Ponudnik zagotavlja 45-dnevno garancijo za vračilo kupnine. Garancija velja od trenutka aktivacije storitve. Garancija izključuje storitve, ki so uporabile 30-dnevno poskusno obdobje. Garancija velja za vsako storitev posebej. Upoštevajte, da 45-dnevno garancija ni veljavna za produkte in storitve tretjih oseb. Če je naročnik kupil storitev, ki vključuje brezplačno domeno in naročnik prekliče zakupleno storitev, se standardna cena domene odšteje od zneska vračila. Vračilo izključuje vrednost produktov in storitev tretjih oseb brez izjem.
2.2 Če želi zaprositi za vračilo, mora naročnik zahtevati vračilo prek svojega registriranega uporabniškega računa.
2.3 Povračila se zagotovijo kot dobroimetje naročnika ali prek iste plačilne metode, ki jo je naročnik uporabil pri plačilu, če je to mogoče – preko izbranega plačilnega sistema oziroma na bančni račun naročnika.
2.4 Povračila se izvedejo samo, če je naročnik v skladu s pogoji storitev in storive niso bile suspendirane ali prekinjene zaradi kršenja teh pogojev in nima zgodovine kršitev ali zlorab na svojem uporabniškem računu.
2.5 Povračila so zagotovljena za spletno gostovanje, gostovanje VPS in storitve gostovanja v oblaku.
2.6 Nadomestila so zagotovljena za vsako storitev posebej. Vendar pa lahko naročnik za posamezno storitev prejme vračilo samo enkrat.
2.7 Nadomestila se izvedejo samo, če gre za storitev ki jo izvaja neposredno Ponudnik. Produkti tretjih oseb ali dodatne storitve ne zajemajo povračil. Če je naročnik kupil storitev, ki vključuje brezplačno domeno in naročnik prekliče zakupljeno storitev, se standardna cena domene odšteje od zneska vračila. Vračilo izključuje vrednost produktov in storitev tretjih oseb brez izjem.
2.8 Povračila niso zagotovljena, če storitev ni bila dostopna zaradi nezakonitih dejavnosti tretjih oseb.
2.9 Ponudnik si pridržuje pravico, da sprejme končno odločitev o izdanih zahtevkih za vračilo.

3. Povratne bremenitve, Preklici plačil

3.1 Povratne bremenitve (Chargeback) in preklici plačil se ne štejejo za sprejemljivo obliko povračila. Vsa vračila plačil je treba zahtevati v skladu s politiko vračila namesto zahteve povratne bremenitve ali odpiranja spora o transakcijah. Povratne bremenitve in / ali spori bodo obravnavani kot goljufije pri plačilih in bodo predmet preiskave v celoti.
3.2 Ponudnik bo uporabil vse informacije, vključno s profilom uporabniškega računa, podatkov o zgodovini prijav v uporabniški račun in kakršno koli komunikacijo med Ponudnikom in naročnikom, da bi se pritožil na povratno bremenitev ali drug plačilni spor.
3.3 Če Ponudnik prejme zahtevek za povratno bremenitev ali plačilni spor pri plačilnih sistemih za plačevanje s kreditno kartico, banki, preko PayPal ali katerega koli drugega plačilnega sistema, se lahko vse storitve povezane z uporabniškim računom, prekinejo brez predhodnega obvestila. Kjer je možno, se lahko dostop do domen omeji, zahteve za prenos pa se lahko zavrnejo. Ti pogoji veljajo tudi za produkte ali storitve tretjih oseb.
3.4 Za vsak primer povratne bremenitve ali kakršne koli druge oblike pridobivanja transakcij se naročnik strinja, da bo plačal administrativno pristojbino v višini 30 EUR.
3.5 Če želi naročnik obnoviti storitve, ki so bile prekinjene zaradi povratne bremenitve ali preklica plačila, je naročnik dolžan zagotoviti, da bodo vse povratne bremenitve ali preklici plačil umaknjeni. Poleg tega mora naročnik v celoti pokriti kakršno koli finančno neusklajenost, ki so posledica povratnih bremenitev ali preklicov plačil, preden se storitev ponovno vzpostavi. Vsako dvojno plačilo, ki je posledica tega postopka, bo dodano na uporabniški račun naročnika v obliki dobroimetja.

VI. Suspendiranje in ukinitev storitev

1. Suspendiranje

1.1 Ponudnik si pridržuje pravico, da suspendira in/ali prekine katero koli naročnikovo storitev, ki namerno ali nenamerno krši pogoje storitev.
1.2 Ponudnik si pridržuje pravico, da pred zaustavitvijo ne stopi v stik z naročnikom. Vendar pa se lahko Ponudnik obrne na naročnika pred začasnim suspendiranjem, da bi preprečil nadaljnje neželene učinke, ki jih uporabnik ali tretje osebe izvajajo prek storitev naročnika.
1.3 Naročnik mora takoj ukrepati po prejemu obvestila s strani Ponudnika in sprejeti vse potrebne ukrepe. Ponudnik za naročnika lahko določi časovni okvir za obnovitev skladnosti s pogoji storitev.
1.4 Nesodelovanje naročnika, bo privedlo do začasnega suspendiranja in/ali ukinitve storitev.
1.5 Ponudnik bo deloval na podlagi kršitve pogojev naročnika.
1.6 Ponudnik si pridržuje pravico do začasne zaustavitve storitev zaradi varnostnih vprašanj, dokler le ta niso odpravljena. To se stori, da bi zagotovili varnost vsem drugim naročnikom, ki uporabljajo storive, in se ne šteje za izpad, zato naročnik ni upravičen do povračila kupnine.
1.7 Podatki o storitvah se hranijo 30 dni po suspendiranju. Vendar pa lahko naročnik v tem času podaljša storitve.
1.8 30 dni po suspendiranju storitev se podatki trajno izbrišejo in Ponudnik ne ohranja več podatkov o storitvah.
1.9 Če naročnik krši politiko sprejemljive uporabe, si Ponudnik pridržuje pravico, da takoj ukine storitve, da bi preprečil škodo drugim naročnikom in/ali tretjim osebam.

2. Ukinitev storitev

2.1 V primerih, ko se je storitev uporabljala za namerno povzročanje škode na kakršni koli lastnini v kakršni koli obliki, ima Ponudnik pravico, da storitev takoj prekine, z ali brez predhodnega obvestila naročnika.
2.2 Če naročnik s svojimi ukrepi namerno povzroča škodo kateri koli lastnini v kakršni koli obliki, povračilo kupnine ni možno.
2.3 Storitve se prekinejo takoj, če naročnik:

 • ustvari proxy;
 • izvaja dejanja, povezana z avtorskimi pravicami, brez avtorskih pravic za to gradivo;
 • uporablja strežnik za neželeno e-pošto (SPAM) ali škodljivo pošiljanje programske opreme;
 • uporablja strežnik za ustvarjanje bitcoinov (opravlja bitmining);
 • streže / deli datoteke z uporabo torrent protokola;
 • uporablja storitve za prevare/pridobivanje podatkov (scammin/phishing) ali kako drugače škodi uporabnikom interneta;
 • izvaja kakršne koli druge nezakonite dejavnosti.

2.4 Ponudnik bo deloval na podlagi naročnikovih kršitev pogojev.

VII. Sprejemljiva politika uporabe

1. Prepovedane uporabe

1.1 Storitev je dovoljena samo za zakonite namene. Naročniku ni dovoljeno posredovati nobenega gradiva, ki bi kršil mednarodne, nacionalne in lokalne predpise.
1.2 Prepovedane uporabe vključujejo (vendar niso omejene na) naslednje ukrepe:

 • Vse vrste dejavnosti, ki bi lahko privedle do blokiranja IP naslova s strani organizacij, kot je Spamhaus
 • Golota pod pravno dovoljeno starostjo
 • Prevarantske/Goljufive spletne strani
 • Spam
 • Masovno pošiljanje elektronske pošte
 • Reverse proxy
 • Prodaja nezakonitih substanc ali snovi
 • Spletne strani za lažno predstavljanje
 • Krmilniki botnetov
 • Kakršne koli skripte DoS (DoS, DDoS, DRDoS…)
 • Brute Force napadi
 • Skripte za paketno poplavljanja
 • SIP skenerji
 • IP Spoofing napadi
 • Distribucija Virusov / Trojanskih konjev / Malware
 • Orodja za skeniranje gesel ali orodij za ugibanje gesel, botov ali programske opreme
 • Skenerji ranljivosti
 • Skenerji ranljivosti

1.3 Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve storitve, če naročnik uporablja storitev za prepovedane namene, ki kršijo pogoje storitev, niso združljivi z našimi pravilniki ali se štejejo za nezakonite, škodljive ali grozijo na kakršen koli način.
1.4 Če se naročnik odloči, da bo še naprej uporabljal storitve za prepovedane namene, Ponudnik lahko storitev suspendiral ali prekinil s predhodnim obvestilom ali brez.

2. Anti-Spam politika

2.1 Ponudnik ne dopušča neželene pošte in je med uporabo storitve prepovedano širjenje neželene pošte.
2.2 Med uporabo storitve pošiljanja pošte naročnik prevzame naslednje obveznosti:

 • Ne bo pošiljal e-pošte ljudem, ki niso izrazili nikakršne zahteve za sprejemanje e-poštnih sporočil;
 • Ne bo zagotavljal in ne predlagal storitve, na podlagi katere bi lahko tretje osebe širile neželeno pošto;
 • Bo izvedel in vzdrževal ustrezna tehnična sredstva, ki zagotavljajo, da nobena tretja oseba ne more širiti neželene pošte;
 • Bo uporabil načelo opt-in za vse informacije, poslane po elektronski poti in uporabljal učinkovita sredstva za zavračanje neželene pošte;
 • Ne bo zbiral, shranjeval, objavljal in širil podatke (npr. e-poštne naslove), na podlagi katerih je mogoče pošiljati vsiljeno pošto;
 • Ne bo ustvarjal odprtih ali enostavno ranljivih poštnih relejev.

2.3 Če naročnik ne upošteva zgoraj navedenih obveznosti, bo Ponudnik deloval imenu naročnikove neskladnosti s pogoji in lahko storitev suspendira ali ukine s predhodnim obvestilom ali brez njega.
2.4 Če naročnik, ki je bil obtožen pošiljanja neželene pošte, zavrne obtožbo z utemeljitvijo, da se je pritožnik (v tem primeru – prejemnik) strinjal, da se naroči na poštni seznam naročnika, mora naročnik predložiti dokaz o naročnini uporabnika. Naročnik mora zagotoviti loge, ki vsebujejo e-poštni naslov prejemnika, točen datum in čas potrditve naročnine ter IP naslov, ki ga je prejemnik imel med potrditvijo naročnine.
2.5 Če naročnik, ki je obtožen pošiljanja neželene pošte, noče sodelovati in posredovati zahtevanih informacij, Ponudnik meni, da je naročnik kriv za kršenje pravil o neželeni pošti.

3. Politika o avtorskih pravicah

3.1 Naročniku je prepovedano izvajati kakršna koli dejanja ki nasprotujejo pravnim aktom, kršijo pravice tretjih oseb, vključno (a ne omejeno na) shranjevanje, objavljanje, pošiljanje, distribucijo, javno objavo ali kako drugače prenašanje vsebine, ki je prepovedana, omejena, grozljiva, diskriminativna, krši pravice drugih.
3.2 Če uporabnik naloži avtorsko zaščiteno gradivo brez dovoljenja, lahko nosilec avtorskih pravic ali zainteresirana tretja oseba prijavi kršitev avtorskih pravice Ponudniku.
3.3 Ponudnik si pridržuje pravico, da ukrepa na podlagi lastne ocene in suspendira ali ukine storitve naročnika, če je naročnik utemeljeno osumljen kršitve avtorskih pravic.

4. Nesprejemljiv material

4.1 Ponudnik ne dopušča določenega nesprejemljivega gradiva, shranjenega na njegovih strežnikih. Takšen material vključuje (vendar ni omejen na):

 • Spletne strani z igrami na srečo;
 • Spletne strani, ki oglašujejo nezakonite dejavnosti;
 • Otroška pornografija;
 • Rasistična vsebina;
 • Spodbujanje bojazni, sovraštva ali nasilja;
 • Druge žaljive spletne strani.

4.2 Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve storitve, če material ki ga hrani naročnik, krši pogoje storitev, ni skladen z našimi pravilniki ali se šteje za nezakonit, škodljiv ali kakor koli nevaren.
4.3 Če se naročnik odloči za shranjevanje nesprejemljivega gradiva, bo Ponudnik lahko storitev suspendiral ali ukinil s predhodnim obvestilom ali brez njega.

5. Nesprejemljiva uporaba virov

5.1 Prekoračitev porabe virov in zlonamerne uporabe je strogo prepovedana.
5.2 V primerih, ko zlonamerna dejavnost vpliva na sosednje naročnike, si ponudnik pridržuje pravico do ukrepanja proti povzročitelju, da poverne zmogljivost storitev.
5.3 To je sprejeto proti (vendar ne omejeno na): strežnike pod DDoS, strežnike uporabljene za skeniranje. V takih primerih se lahko uporabljajo suspendiranje, null route ali omejitve povezave (linkov).
5.4 Katere koli od teh splošnih tehnik in orodij se lahko uporabil za obnovitev zmogljivosti in lahko traja kolikor je to potrebno.
5.5 Naročnik se strinja, da taka prekinitev storitve ne velja za izpad.

VIII. Politika o predložitvi prijav

1. Splošne smernice

1.1 Ponudnik sprejema prijave stranke, ki pritožuje, če naročnik med uporabo spletnih storitev izvaja nezakonite dejavnosti.
1.2 Vse prijave morajo biti pripravljene v tekočem slovenskem ali angleškem jeziku.
1.3 Prijava je veljavna le, če vsebuje pravne podlage.
1.4 Pritožnik mora prijavo podati osebno, preko odvetnika ali pravne družbe, ki je pooblaščen za zastopanje osebe ali družbe. Če prijavo poda odvetnik ali pravno podjetje, je treba skupaj s prijavo predložiti dokaz o zastopanju.
1.5 Pritožnik mora predložiti zadostne in natančne kontaktne podatke – e-pošto in telefonsko številko.
1.6 Prijavo je treba poslati po elektronski pošti ali preko sistema za podporo.

2. Prijava kršenja avtorskih pravic

2.1 V primeru kršitve avtorskih pravic Ponudnik deluje kot posrednik med pritožnikom in naročnikom, če se naročnik strinja, da bo sodeloval.
2.2 Prijava o kršitvi avtorskih pravic mora vsebovati (vendar ni omejeno na) utemeljitev prijave in neposredne povezave z avtorsko zaščitenim gradivom. Če prijavo poda lastnik avtorskih pravic, mora ta vsebovati dokaze o lastništvu avtorskih pravic.
2.3 Ponudnik si pridržuje pravico zahtevati dodatne informacije, da potrdi kršitev politike o avtorskih pravicah.

3. Prijava phishing

3.1 Poročilo o lažnem predstavljanju po e-pošti mora vsebovati kopijo lažnega e-poštnega sporočila. Priložen mora biti v obliki besedila s celotnim headerjem, časi, izvornimi in ciljnimi podatki.
3.2 Slika (screenshot) phishing e-poštnega sporočila je zaželjena.
3.3 Prijava spletne strani z lažnim predstavljanjem mora vsebovati celotno pot URL (ne le domeno ali poddomeno) na stran z lažno predstavitvijo.
3.4 Slika (screenshot) spletnega strani z lažnim predstavljanjem s kratkim opisom je obvezna. Prav tako je treba navesti točen čas posnetka zaslona.

4. Prijava SPAM-a

4.1 Prijava neželene pošte mora vsebovati kopijo e-poštnega sporočila. Priložen mora biti v obliki besedila s celotnim headerjem, časi, izvornimi in ciljnimi podatki.
4.2 Prijava neželene pošte mora vsebovati kratko razlago, zakaj pritožnik meni, da e-pošta vsebuje neželeno vsebino.
4.3 Slika (screenshot) spam e-poštnega sporočila je zaželjena.

5. Prijava zlorabe omrežja

5.1 V primeru zlorabe omrežja, vključno s (vendar ne omejeno na) poplavami, ponarejanjem, skeniranjem, zlorabami, exploiting in botneti, mora pritožnik zagotoviti zadostne količine vsebine dnevnika in navesti točen čas dogodka.

6. Prijava obrekovanja in klevetanja

6.1 V primeru obrekovanja in klevetanja, si Ponudnik pridržuje pravico, da ne bi bil v položaju, da bi ugotavljal verodostojnost izjav naročnika.
6.2 Ponudnik ne bo sodil, cenzuriral ali nadziral vsebine v nobeni obliki, tudi če pritožnik meni, da je vsebina žaljiva.
6.3 Stranka, ki se pritožuje, ima pravico izraziti svoje skrbi samo neposredno ustvarjalcu vsebine.

7. Prijava otroške pornografije

7.1 Projava otroške pornografije mora vsebovati natančen URL, kjer se zloraba izvaja.
7.2 Vse dodatne informacije, s katerimi lahko Ponudniku pomagamo ugotoviti točen vir vsebine, so zelo zaželjene.
7.3 Obtoženi storilci kaznivih dejanj se takoj prijavijo pravnim organom. Ponudnik v celoti sodeluje pri kakršni koli preiskavi, ki je v teku.

8. Prijava goljufije s kreditnimi karticami

8.1 V primeru goljufije s kreditno kartico mora pritožnik navesti ime in priimek imetnika kartice skupaj s prvimi 4 in zadnjimi 4 številkami kreditne kartice, vrsto kartice in datumom poteka veljavnosti.
8.2 V primeru nepooblaščenega plačila, mora pritožnik navesti točen čas in znesek zadeve v vprašanju.

IX. Podpora strankam

1. Pogodba o osnovni podpori

1.1 Osnovna podpora je na voljo vsakemu naročniku kot omejena storitev.
1.2 Ponudnik si pridržuje pravico, da zavrne kateri koli zahtevek za podporo, če meni, da ni upravičen do brezplačne podpore.

2. Dostopnost podpore

2.1 Naročnik se lahko obrne na ponudnika s prošnjo za strokovno pomoč, pri čemer se bo ponudnik odzval glede na vrsto zahtevka in raven storitve, ki jo je zakupil uporabnik.
2.2 Ponudnik si pridržuje pravico zavrniti zahtevo za opravljanje storitev pod pogoji, kot je nezadostna raven storitev ali drug primeren razlog. Zato lahko Ponudnik ponudi drugačno raven storitev, da izvede zahtevek.

3. Podpora neaktivnim uporabnikom

3.1 Uporabnik, ki nima lastnih aktivnih storitev, ki jih ponuja Ponudnik, ima pravico prositi podporo za prodajna vprašanja, splošna navodila in pomoč.
3.2 Ponudnik si pridržuje pravico zavrniti vseh zahtevkov, ki so na kakršen koli način nesprejemljivi ali škodljivi.

4. Podpora aktivnim naročnikom

4.1 Naročnik, ki ima aktivno storitev, ki jo ponuja Ponudnik, ima pravico zahtevati osnovno podporo za zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za katero koli storitev Ponudnika.
4.2 Osnovna brezplačna podpora je na voljo za vse storitve, ki jih ponuja Ponudnik.
4.3 Naročnik ima pravico zahtevati dodatno podporo, ki bi jo potreboval.
4.4 Ponudnik ima pravico zagotoviti usmerjanje, neposredno podporo ali zahtevati od naročnika, da naroči višjo stopnjo podpore. Če želena uporabniška podpora ni na voljo ali je bila zavrnjena s strani naročnika, si Ponudnik pridržuje pravico, da zavrne dodatno podporo.

5. Upravljani VPS (Level 1 and Level 2)

5.1 Ponudnik zagotavlja višjo raven podpore za bolj zapletene težave in naloge.
5.2 Naročnik lahko pridobi podporo višje ravni za dodatno plačilo.
5.3 Stopnje podpore so razdeljene na tri stopnje. Več podrobnosti najdete na strani z VPS.
5.4 Stopnje podpore se naročijo skupaj z VPS in jih lahko kadarkoli spremenite.
5.5 Podporna raven je veljavna samo za povezane VPS in je ni mogoče uporabiti za druge VPS.
5.6 Zahtevki za zahtevnejše podporne storitve je treba poslati v obliki podpornega zahtevka.
5.7 Ko se porabi pripadajoči čas podpore, si Ponudnik pridržuje pravico zaračunati vsako dodatno začeto uro s postavko 45 EUR na uro.
5.8 Ko je naloga zaključena in je odgovor predložen v obliki poročila, se naloga šteje za popolnoma izpolnjeno. Naročnik ima pravico zahtevati dodatne informacije o opravljeni konfiguraciji.
5.9 Ponudnik si pridržuje pravico, da po opravljeni glavni nalogi zavrne kakršne koli dodatne zahtevke, če se smatra, da dodatni zahtevki niso povezane z glavno nalogo.

X. Politika prenosa

Ponudnik lahko prenese en glavni račun za uporabnike deljenega gostovanja (shared hosting) in do 30 uporabniških računov za resellerja. Ponudnik lahko prenese samo do 2 GB velike račune.
Brezplačna storitev prenosa je na voljo samo v obliki “kot je (as it is)”, brez sprememb vsebine spletne strani in podatkov ter brez posodobitev konfiguracije spletne strani, z izjemo sprememb o povezavi podatkovne baze. Kopiranje obstoječe spletne strani na novo domeno ali spreminjanje URL obstoječe spletne strani NI brezplačna storitev.
Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve storitve prenosa naročniku, če se smatra nemogoče seliti nekatere ali vse podatke računa.
Ponudnik ni v nobenem primeru odgovoren za izgubljene ali manjkajoče podatke oziroma datoteke zaradi prenosa na Webo.hosting. Naročnik je odgovoren za varnostno kopiranje njegovih podatkov.

XI. Obveznosti za zagotavljanje storitev

1. Obveznosti za registracijo domene in prenos domene

1.1 Ponudnik ne zagotavlja uspešne registracije domene. Domena je lahko skrivoma rezervirana v registru čeprav se zdi, da je prosta za registracijo.
1.2 Odgovornost naročnika je zagotoviti pravilne podatke za izpolnitev zahtev za vsak domenski register. Ponudnik ni odgovoren, če je domena zavrnjena zaradi neupoštevanja pogojev določenega registra domene.
1.3 Ponudnik ne zagotavlja uspešnega prenosa domene. Odgovornost naročnika je zagotoviti, da je domena prenosljiva, preden naroči prenos domene.
1.4 Da bi uspešno zaključil prenos domene, mora imeti naročnik dostop do strani trenutnega registrarja domene da bi odklepanil domeno in spremenil nastavitev zasebnosti, ter da pripravi domeno za postopek prenosa. Naročnik mora imeti vpogled tudi v e-poštni naslov, povezan z domeno, da lahko sprovede prenos s potrdilom e-poštnega zahtevka za prenos.

 © 2018 Webo Spletno gostovanje. Vse pravice pridržane
Politika zasebnosti | Pogoji poslovanja